РЕХАБИЛИТАЦИЯ ВЪВ ВАШИЯ ДОМ

НАШИЯТ СТРЕМЕЖ Е ДА ПРЕДОСТАВИМ  ОТЛИЧНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА БОЛНИЯ ДА ЗАПАЗИ УЮТА НА ДОМАШНАТА СРЕДА И ДА БЪДЕ ЗАОБИКОЛЕН ОТ СВОИТЕ БЛИЗКИ.

· КВАЛИФИЦИРАНИ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ

· КВАЛИФИЦИРАНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

· КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ-  НЕВРОЛОГ, КАРДИОЛОГ, ОРТОПЕД,  ПСИХИАТЪР

· ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

· ЛИНЕЙКА

· УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ